jazyk:
English Deutsch

vyhľadávanie

- Pre investorov a obchodných partnerov vypracúvame svetelno-technické štúdie a projekty

- Pripravíme návrh na riadenie a správu osvetlenia

- Spolupracujeme s architektami a elektro projektantami

- Zabezpečujeme realizácie osvetlenia a riadenie osvetlenia vrátane spustenia do prevádzky